Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w badaniu ankietowym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku – http://www.oipip.gda.pl/311

Adaptacja społeczno – zawodowa

Podejmujemy kolejne działania mające na celu poprawę warunków zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Nieustannie walczymy o wzrost wynagrodzeń, ale zdajemy sobie sprawę, że oprócz wynagrodzeń ważne są również warunki pracy. Proces adaptacji społeczno-zawodowej jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji i sprawdzianem podmiotowego podejścia do pracownika.
Celem podjętych badań jest określenie szczegółowych ocen i oczekiwań naszego środowiska odnośnie okresu adaptacji pracownika, tak aby móc w kolejnych dyskusjach z przedstawicielami władz oraz pracodawcami, operować argumentami opartymi o badanie naukowe.

Prosimy o udział w badaniu ankietowym, które jest anonimowe i ma służyć ukierunkowaniu dalszych działań Samorządu na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych.

logo 2