badanie przyswojenie informacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dot. sposobów przyswajania informacji

Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej realizuje ogólnopolskie badanie dot. przyswajania informacji. Badanie obejmuje wszystkie grupy społeczne, ale jedną z grup, na których koncentruje się szczególnie jest społeczność akademicka. Studenci i nauczyciele akademiccy to grupa, dla której skuteczne przekazywanie i przyswajanie informacji jest kluczowe.

badanie przyswojenie informacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dot. sposobów przyswajania informacji. Badanie przyjęło nietypową formułę, a sam kwestionariusz jest atrakcyjny wizualnie dla respondentów. Dodatkowo na końcu ankiety każdy respondent może pobrać poradnik, jak skutecznie przekazywać informacje. W podziękowaniu prześlemy Państwu raport z badania – jeśli będą Państwo zainteresowani.

Link do ankiety: http://bit.ly/PrzyswajanieInformacji