Badanie wizerunku, marki i prestiżu Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Opis procedury zbierania i analizy danych

Ankieta oceniająca markę, wizerunek i prestiż PSW składała się z 75 pytań (por. załącznik oraz https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIq2NdZhHHgfQLtGBkWqOmFBv3Kiqw-aiBDww8JkQJr7nYrA/viewform?usp=sf_link).

Na wszystkie pytania oceniające markę, wizerunek i prestiż ankietowani odpowiadali w skali pięciopunktowej:

  • □ Zdecydowanie nie □ Raczej nie □ Trudno powiedzieć □ Raczej tak □ Zdecydowanie tak

Badanie przeprowadzono w grudniu 2020/styczniu 2021.

Zebrano 132 kompletnych ankiet.

Oceny pozytywne

Oceny negatywne