W imieniu organizatora zapraszamy studentów do bezpłatnego projektu Career Boost. Projekt skierowany do wszystkich osób poszukujących pracy posługujących się j. polskim, bez względu na poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego, w szczególności do osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym, studentów wchodzących na rynek pracy, uchodźców z Ukrainy.

? Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje.

? więcej informacji: