Drodzy Studenci!

W imieniu “Bratislava University of Economics and Management” w Bratysławie zapraszamy do udziału w wyjątkowym programie zatytułowanym “Circular Society Challenges in the Economy 4.0” (CSCE40).

Głównym celem programu Erasmus CSCE40 jest zapewnienie studentom pogłębionych ram teoretycznych dla prowadzenia systematycznych badań nad zielonym rozwojem; także w kontekście pokrewnych dziedzin na kierunkach studiów takich jak ekonomia, zarządzanie czy administracja publiczna. Studenci uczestniczący w CSCE40 nabędą wiedzę i kompetencje w tym zakresie, a także poznają tajniki rozwoju regionalnego, szczególnie w społeczeństwie cyrkularnym.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie:
https://powislanska.edu.pl/uczelnia/psw/aktualnosci/

Osoby zainteresowane programem proszone są o kontakt z biurem International Office:
internationaloffice@psw.kwidzyn.edu.pl

#program #ekonomia #społeczeństwo #rozwój #psw #słowacja #bratysława #wiedza #nauka #uniwersytet #zarządzanie #administracja #możliwości”

“Dear Students!

On behalf of Bratislava University of Economics and Management we invite you to participate in unique Blended Intensive Program titled “Circular Society Challenges in the Economy 4.0” (CSCE40).

The main aim of the Erasmus BIP CSCE40 is to provide students with a more in-depth theoretical frame for a systematic study of the green development in general, as well as in the context of related study fields as Economics, Management, Public Administration. The students participating at the CSCE40 should acquire knowledge, competences, and methods of regional development, specifically in the circular society.

Interested in the program? Please, contact the International Office:
internationaloffice@psw.kwidzyn.edu.pl

 
More information can be found at our website:
https://powislanska.edu.pl/uczelnia/psw/aktualnosci/