Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w trwającej Kampanii 5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju 

Kampania 5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju – „Biznes dla edukacji w Polsce”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w trwającej Kampanii 5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju – „Biznes dla edukacji w Polsce”.

Biznes dla edukacji

Kolejna odsłona inicjatywy obejmuje 4. Cel Zrównoważonego Rozwoju: „Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie”. Zadania określone w celu odnoszą się między innymi do:

  • – dostępu dzieci i młodzieży do nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji;
  • – możliwości zdobycia przez dorosłych wykształcenia technicznego, zawodowego i wyższego na odpowiednim poziomie;
  • – wyrównywania szans w edukacji;
  • – kształcenie osób z niepełnosprawnościami.

Podjęte zagadnienie EDUKACJI będzie miało swoją kontynuację podczas 8. Targów CSR, czyli największego w Polsce wydarzenia poświęconego odpowiedzialnemu biznesowi i zrównoważonemu rozwojowi.
Na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających: 8. Targi CSR – 16 kwietnia 2020 r., Centrum EXPO XXI w Warszawie (ul. Prądzyńskiego 12/14).

Link do publikacji: http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/biznes-dla-edukacji-w-polsce-trwa-kampania-informacyjna-forum-odpowiedzialnego-biznesu-5latsdgs/