Nasza Powiślańska Szkoła Wyższa miała przyjemność być uczestnikiem “COSME 2014-2020 | WEBINARIUM ” organizowane przez

Nasza Powiślańska Szkoła Wyższa miała przyjemność być uczestnikiem “COSME 2014-2020 | WEBINARIUM ” organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
W spotkaniu udział wzięły instytucję otoczenia biznesu z województwa pomorskiego, które są potencjalnymi beneficjentami programu COSME 2014-2020 i Single Market Programme 2021-2027.
Webinar odbył się w 2 panelach, w których wzięli udział przedstawiciele beneficjentów, którzy realizowali projekty, bądź aplikowali o środki w ramach COSME 2014-2020. W pierwszym panelu poruszono takie tematy jak: Ogólnopolskie doświadczenia z realizacji projektów COSME 2014-2020 czy Analiza wykorzystania przez pomorskich beneficjentów części dotacyjnej COSME 2014-2020 wraz z rekomendacjami na kolejny okres programowania UE 2021-2027, zaś w kolejnym, były prowadzone rozmowy na tematy takie jak: Doświadczenia dotyczące realizacji i aplikowania w ramach COSME 2014-2020, „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców”, Single Market Programme 2021-2027 – rola klastrów w odbudowie gospodarki UE oraz Pomorskie doświadczenia dotyczące realizacji i aplikowania w ramach COSME 2014-2020.
Jak można wywnioskować z tematów poruszanych w panelach, główną rolę stanowił- COSME- Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (ang. Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises), program, którego główne cele to: wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP.
W kontekście przymiarek Uczelni do promowania przedsiębiorczości naszych STUDENTÓW w formie uruchomiania START-UP (konkurs na 2021r. Rady Pracodawców PSW) bardzo użyteczne spotkanie.

fb23.10.2020(4)

  

 fb23.10.2020(5)  fb23.10.2020(6)