Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć…

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć ze wczorajszych ćwiczeń praktycznych z Podstaw Pielęgniarstwa na kierunku Pielęgniarstwo, 1 rok z mgr K. Kostro, mgr E. Olszewską i mgr P. Janiewiczem.