Czas inauguracji powoli się zbliża… u naszych wspaniałych Partnerów oczywiście także, współpraca z Kolegium Jagiellońskim – Toruńską Szkołą Wyższą to pasmo wielu, wielu sukcesów…

 

Czas inauguracji powoli się zbliża… u naszych wspaniałych Partnerów oczywiście także, współpraca z Kolegium Jagiellońskim – Toruńską Szkołą Wyższą to pasmo wielu, wielu sukcesów 

Inauguracja roku akademickiego to wyjątkowe święto relacji pokoleń, to także jedyna taka okazja aby przekazać wyrazy uznania dla całej społeczności akademickiej. Studia to czas formowania więzi, zakorzenienia wartości i głębszego rozumienia obywatelskich praw i zobowiązań. Tym, którzy w tym roku wkraczają na akademicką drogę, życzymy by wybrane kierunki spełniły oczekiwania i nadzieje. Wszystkim studentom życzymy by wyższe wykształcenie, otwierając nowe możliwości, pozwoliło spełnić aspiracje i zagospodarować talenty – z perspektywą znalezienia godnej pracy. Profesorom, wykładowcom, pracownikom uczelni składamy wyrazy szacunku, tak potrzebnego dziś naukowym autorytetom.

Dziś, siła, która płynie z rozumu, powinna służyć umacnianiu pozycji i prestiżu polskich szkół wyższych. Nowoczesna Polska potrzebuje silnych uczelni, gdzie wolność, autorytet i kreatywność są priorytetami. Chcielibyśmy, abyśmy nasze doświadczenia wykorzystywali do formowania wartościowych projektów na przyszłość. Aby polskie szkoły wyższe, rzetelnie promując najlepszych, pozostały przestrzenią wolności i zyskiwały coraz większy prestiż w konkurencyjnym świecie kształcenia i nauki. Dumni z sukcesów polskich studentów, nauczycieli akademickich, naukowców i badaczy, dbajmy wspólnie o to, aby polskie ośrodki akademickie były przestrzenią wymiany myśli interdyscyplinarnych zespołów międzynarodowych.

Z okazji inauguracji roku akademickiego pragniemy złożyć wszystkim Państwu, w tym pracownikom dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz administracyjnym, jak również studentom najserdeczniejsze życzenia. Wierzymy, iż rozpoczynający się rok akademicki będzie pełen nowych, interesujących wyzwań oraz wielu zawodowych, edukacyjnych i naukowych sukcesów.

fb01 10 2020