Wydłuża się czas postępowań prowadzonych przez sądy powszechne. Według najnowszych danych, opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ubiegłym roku, średni czas rozstrzygania spraw w sądach okręgowych wyniósł niemal 7 miesięcy.

Najdłużej toczą się sprawy gospodarcze – średnio ponad 12,8 miesiąca, a tych w czasie pandemii znacząco przybywa. Dlatego alternatywą szczególnie korzystną zwłaszcza dla przedsiębiorców są sądy arbitrażowe. Przed nimi postępowania toczą się szybciej m.in. dlatego, że są jednoinstancyjne, a spory rozstrzygają arbitrzy, będący specjalistami w dziedzinie, której dana sprawa dotyczy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Szczegóły: serwisy.gazetaprawna.pl
(informacje z newslettera Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza www.rigp.pl)