Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z resortem nauki i szkolnictwa wyższego opublikowało kolejny raport dotyczący społecznej odpowiedzialności polskich uczelni. Dotyczy on dobrych praktyk w obszarach ESG (E – ecology czyli środowisko; S – socjety czyli społeczeństwo; G – governance czyli ład korporacyjny).

Powiślańska Szkoła Wyższa jest od samego początku istnienia projektu jego aktywnym uczestnikiem. Najnowszy raport zawiera informacje o naszej działania i sukcesach w zakresie: znoszenia barier dla osób z niepełnosprawnościami zostały opisane (str. 116); budowania relacji z otoczeniem gospodarczym (str. 117); wolontariatu (s. 118); systemu pomocy psychologicznej dla społeczności akademickiej (s. 161). Zachęcamy do lektury!

Więcej informacji o społecznej odpowiedzialności Powiślańskiej Szkoły Wyższej znajdziesz na naszej stronie:

www.powislanska.edu.pl/uczelnia/psw/o-nas/spoleczna-odpowiedzialnosc-uczelni/

Link do publikacji „Katalog dobrych praktyk uczelni”:

www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni