kurs2 Gdansk 07.2018

26 maja 2018 r. w Gdańsku rozpoczęła się dodatkowa edycja Kurs specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne organizowany przez naszą uczelnię. Kurs zorganizowany został  w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).

W kursie specjalistycznym „Wywiad i badanie fizykalne” bierze udział 30 Pielęgniarek i Pielęgniarzy. Celem kształcenia jest ukształtowanie kompetencji  samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki.

kurs2 Gdansk 07.2018

kurs Gdansk 07.2018