MedSilesia.jpg

Oficjalnie w ramach Klastra MedSilesia, którego członkiem jest Powiślańska Szkoła Wyższa w maju została powołana Akademia Kompetencji MedSilesia, która jest jednym z filarów centrum kompetencji branżowych GAPR sp. z o.o.

Celem Akademii jest podnoszenie świadomości i wiedzy poprzez dostarczenie odpowiednich kompetencji dla firm i instytucji działających w sektorze medtech m.in.: poprzez szkolenia, webinaria oraz usługi doradcze

Szczegółowe informacje na temat Akademii Kompetencji MedSilesia znajdą Państwo w artykule, który dostępny jest na stronie medsilesia.com

> Link do Akademii <