Drodzy Studenci

Wszelkie druki wniosków, podań pobieramy i przesyłamy ze swojego konta na WD i kierujemy do właściwego dziekanatu:

Dziekanat Kwidzyn  dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl lub

Dziekanat Gdańsk  dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl

Podania, wnioski, prośby o zaświadczenie aby dalej przekierować
do właściwych osób, muszą być najpierw zarejestrowane we właściwych dziekanatach.

Nie przesyłamy ich bezpośrednio do Rektora, Prorektorów, Kanclerza PSW.

(Warszawa, dnia 22 stycznia 2018 r. Poz. 180 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych)