Pani Prorektor złożyła studentom najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 

W sobotę 14 grudnia 2019 r. odbyła się Wigilia Studencka. Pani Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr Katarzyna Strzała-Osuch złożyła najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku oraz by wszelkie egzaminy i prace zaliczeniowe były na jak największym poziomie, unikając oczywiście przy tym dodatkowych terminów. Wówczas Studenci Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych i Wydziału Nauk o Zdrowiu rozpoczęli śpiew od naszych polskich przepięknych kolęd, ale na liście nie mogło oczywiście zabraknąć utworu Merry Christmas. Przepięknym swoim głosem obdarowała nas Pani Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr Beata Pawłowska wraz z Panią mgr Hanną Krajnik oraz Pan Szymon Figurski. Wszyscy studenci mogli skosztować specjałów przygotowanych przez Panią dr Katarzynę Strzałę-Osuch, dodając oczywiście akcenty świąteczne.

Dziękujemy za zaangażowanie i realizację wydarzenia studentom z kierunku Ekonomia II i III rok.

wigilia studenci 2019 1

wigilia studenci 2019 2

wigilia studenci 2019 3