Bardzo ważne, wartościowe spotkanie z mocnym przesłaniem na przyszłość.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych (Burmistrz Miasta Kościerzyna, Starosta Kościerski, Dyrektor Kościerskiego Domu Kultury, przedstawiciele Sądu Rejonowego i Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie)  i regionalnych (Pomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski), a także Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie i instytucji współpracujących.

Gratulujemy Organizatorom zarówno organizacji samego wydarzenia, jak i, a wręcz przede wszystkim Działań na rzecz podnoszenia świadomości i przeciwdziałania dyskryminacji.