Szanowni Państwo,

dostęp testowy do nowych, dedykowanych Medykom baz EBSCO został aktywowany i potrwa do 09 lipca 2022 r.

CINAHL Ultimate

link bezpośredni:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=cul

image002.png

CINAHL Ultimate jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.500 i zawiera ponad 7 milionów rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajduje się pełny tekst ponad 900 czasopism non-open access, indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku.

Baza oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne.

MEDLINE Ultimate

link bezpośredni:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=mdl

image011.png

MEDLINE Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2,800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.650 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access. MEDLINE®Ultimate jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. W bazie wykorzystywany jest tezaurus medyczny MeSH (Medical Subject Headings).

Bazy CINAHL Ultimate oraz Medline Ultimate zostały dodane do listy baz na platformie EBSCOhost https://search.ebscohost.com/ i są dostępne w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych przy wykorzystaniu danych do logowania (są to te same dane do logowania zdalnego jak do pozostałych baz EBSCO) w naszej Uczelni.

– Pielęgniarstwo i nauki pokrewne. Rozszerz swoje naukowe i badawcze poszukiwania o czasopisma i magazyny z naszej nowej bazy CINAHL Ultimate od #EBSCO. Znajdziesz w niej pełnotekstowe czasopisma naukowe, magazyny i publikacje branżowe, z takich dziedzin jak pielęgniarstwo, biomedycyna, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycyna alternatywna i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu.

– Skorzystaj z ponad 900 pełnotekstowych czasopism z zakresu pielęgniarstwa z bazą CINAHL Ultimate od @EBSCOPolska. Skontaktuj się z Biblioteką w sprawie szczegółów dostępu.

– Zachęcamy do skorzystania z bazy MEDLINE Ultimate, oferującej dostęp do pełnotekstowych czasopism z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii oraz dziedzin pokrewnych. Baza dostępna jest w dostępie testowym do 9 lipca 2022 r.

– Jeśli prowadzisz badania nad zagadnieniami medycznymi, szukasz zasobów z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii lub mikrobiologii, zachęcamy do skorzystania z bazy MEDLINE Ultimate od @EBSCOPolska

– Zapraszamy do testowania dwóch nowych baz medycznych od @EBSCO. Wesprzyj swoje bazania z MEDLINE Ultimate oraz CINAHL Ultimate. Dostęp testowy trwa do 9 lipca 2022 r.