poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji zdalnej

Powiślańska Szkoła Wyższa, wychodząc naprzeciw trendom światowym wzmacnia i poszerza swoją wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji zdalnej. Konsorcjum projektowe, które tworzymy w Akcji 2 – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej, będzie innowacją na skalę światową.

Celem naszego projektu będzie przygotowanie międzynarodowych systemów kształcenia i szkolenia do podjęcia wyzwań związanych z niedawnym nieoczekiwanym przejściem na naukę przez internet i na odległość, w tym wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności cyfrowych i ochrona integracyjnego charakteru możliwości uczenia się.

Stworzymy unikalny program międzynarodowych wykładów ogólnouczelnianych, prowadzonych dla studentów PSW i oczywiście uniwersytetów partnerskich, a także warsztatów metodycznych dla kadry akademickiej.

Będzie się działo‼️?