Studenci kierunku Geriatria i gerontologia z podstawami zarządzania i  organizowania opieki długoterminowej pisali egzamin dyplomowy

6 lutego 2016 r. studenci studiów podyplomowych na kierunku Geriatria i gerontologia z podstawami zarządzania i  organizowania opieki długoterminowej napisali egzamin dyplomowy.

 

W skład komisji egzaminacyjnej weszły:

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pani prof. dr hab. Wiesława Łysiak – Szydłowska
mgr Ewa Mędrek
mgr Krystyna Chodara

 

1

 

Wszyscy absolwenci uzyskali pozytywne oceny z dzisiejszego egzaminu. Bardzo się cieszymy i życzymy im wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

234

 

Studia podyplomowe trwały 2 semestry.

Zajęcia poprowadzili specjaliści:

prof. dr hab. n. med. Krystyna De Walden-Gałuszko
prof. dr hab. Wiesława Łysiak – Szydłowska
prof. dr hab. Tomasz Stompór
prof. dr hab. Jacek Witkowski
dr Kamil Chwojnicki
dr Marek Guzek
dr Julia Kulczycka
dr Michał Makowski
dr Ewa Świerblewska
dr Krzysztof Szyszko
dr Iwona Wasilewko
lek. med. Dagmara Wiewiórkowska – Garczewska
mgr Krystyna Chodara
mgr Ewa Mędrek
mgr Irena Samson

Studia podyplomowe dedykowane są dla lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych i samorządowych oraz innych osób zajmujących się opieką nad osobami starszymi i organizacją opieki długoterminowej. 

Zapraszamy do składania dokumentów na drugą edycję studiów podyplomowych.
Zajęcia rozpoczynają się w momencie utworzenia grupy (min. 20 osób).