Studenci zagraniczni z i spoza Unii Europejskiej

Jeśli jesteś zainteresowany zapisaniem się do Powislańskiej Szkoły Wyższej, musisz zarejestrować się poprzez system WD (VIRTUAL DEAN’S OFFICE) system wybierając język angielski u góry strony.

PROCEDURA REJESTRACJI – KROK PO KROKU

 1. Zarejestruj się on-line na platformie rejestracyjnej WD

UWAGA! Jeśli nie masz swojego numeru PESEL, zaznacz poniżej „obcokrajowiec”.

 1. Zaloguj się do swojego osobistego konta, używając loginu podanego przez e-mail
 2. Uzupełnij dane osobowe i kontaktowe, takie jak adres, numer dowodu osobistego, numer paszportu itp.
 3. Uzupełnij dane edukacyjne, takie jak rodzaj dyplomu uprawniający do podjęcia studiów, data wydania, nazwa szkoły itp.
 4. Wybierz i zarejestruj się na kierunku, na który chciałbyś się studiować.
 5. Wypełnij inne dane i zakończ rekrutację.
 6. Wydrukuj dokumenty w zakładki wydruki rekrutacyjne i pliki do pobrania.
 7. Podpisz, zeskanuj i podłącz do systemu w zakładce dokumenty rekrutacyjne.

Instrukcja rekrutacji On-line w języku angielskim

Opłata rekrutacyjna wynosi 200 EUR
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz kierunek studiów, na które kandydat składa dokumenty.

Opłaty należy kierować na konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa

Kod SWIFT: PPABPLPK
IBAN: PL47 1600 1462 1876 9331 7000 0006

Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej załącz do Wirtualnego Dziekanatu (WD) w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. podanie do Rektora PSW o przyjęcie na studia – pobierz
  Podpisany skan podania należy wysłać na adres: admission@powislanska.edu.pl
 2. wygenerowany z systemu do obsługi kandydatów ProAkademia i podpisany kwestionariusz osobowy – dokument umieszczony w Wirtualnym Dziekanacie (WD) w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
 3. w przypadku studiów I stopnia (licencjat) – zalegalizowane (uznane w Polsce) świadectwo dojrzałości lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo opatrzony apostille, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego
  (dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf opatrzony tytułem: imię i nazwisko)
  w przypadku studiów II stopnia (magisterskich) – zalegalizowany (uznany w Polsce) dyplom część A i B/suplement albo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca dyplom opatrzony apostille, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego
  (dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf opatrzony tytułem: imię i nazwisko),
 4. zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej zapisane w formacie JPG, wymiarach 236×295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (WD);
 5. paszport/wiza do wglądu – skan należy wysłać na adres admission@psw.kwidzyn.edu.pl
 6. oświadczenie kandydata niebędącego obywatelem polskim o posiadanych dokumentach, dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf opatrzony tytułem: imię i nazwisko – pobierz
 7. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomi przynajmniej B2 (dotyczy studiów l i II stopnia) – dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
 8. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów – dotyczy kierunku Pielęgniarstwo – dokument przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego i umieszczony w Wirtualnym Dziekanacie w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
 9. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie, że przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia*- dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
 10. wygenerowaną z systemu i podpisaną umowę o finansową – dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf opatrzony tytułem: imię i nazwisko.

Cudzoziemcy zakwalifikowani na studia muszą dokonać opłaty za czesne za pierwszy rok studiów zgodnie z podpisaną umową finansową. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz kierunek studiów.

Opłaty należy kierować na konto: BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa

Kod SWIFT: PPABPLPK
IBAN: PL47 1600 1462 1876 9331 7000 0006

Po wykonaniu powyższych kroków, kandydat otrzymuje zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia.

Po otrzymaniu zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia, konieczne jest złożenie dokumentów do odpowiedniej placówki konsularnej w kraju zamieszkania w celu uzyskania wizy studenckiej.