erasmus plus

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ wstępnie zaakceptowała wniosek dotyczący dofinansowania na realizację mobilności edukacyjnej z krajami partnerskimi w ramach konkursu wniosków 2017 r.

erasmus plusInformujemy, iż Narodowa Agencja Programu Erasmus+ wstępnie zaakceptowała wniosek, który spełnił kryteria formalne i uzyskał w ocenie jakościowej liczbę punktów kwalifikującą do otrzymania dofinansowania na realizację mobilności edukacyjnej z krajami partnerskimi w ramach konkursu wniosków 2017 r. Oznacza to, iż studenci z takich krajów jak Serbia, Gruzja, Albania, Liban, Ukraina czy Uzbekistan będą mieli możliwość studiowania w PSW. Także nasi studenci będą mieli możliwość wyjazdu na zagraniczne studia.