W dniu 08.02.2017 r. Anna Andrałojć, Specjalista ds. projektów międzynarodowych PSW wzięła udział w konferencji na temat partnerstw strategicznych

EU flag Erasmus vect POSW dniu 08.02.2017r. Anna Andrałojć, Specjalista ds projektów międzynarodowych Powiślańskiej Szkoły Wyższej wzięła udział w konferencji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na temat partnerstw strategicznych. 

Wykład, pt. Idea i priorytety Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego wygłosiła Małgorzata Członkowska-Naumiuk, Zespół Partnerstw Strategicznych i Programów Stypendialnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Przykłady projektów Partnerstw strategicznych przedstawili::

– prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, projekt Partnerstw strategicznych na rzecz szkolnictwa wyższego z 2014 r. pt. „Virtual Game Method in Higher Education”

– Urszula Pierzchalska, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, projekt Partnerstw strategicznych na rzecz szkolnictwa wyższego z 2015 r. pt. „Creating international semester regarding military education needs for future officers in Europe”.

Wskazówki od Narodowej Agencji i od eksperta oceniającego wnioski przedstawiła Joanna Szczecińska, ekspert Narodowej Agencji Programu Erasmus+, Zespół Partnerstw Strategicznych i Programów Stypendialnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+.