erasmus impact study cover

KE opublikowała wnioski płynące z badań nt. wpływu programu Erasmus+ na studentów, pracowników oraz uczelnie

KE opublikowała wnioski płynące z badań nt. wpływu programu Erasmus+ na studentów, pracowników oraz uczelnie

Erasmus +: punkt zwrotny w życiu 5 milionów europejskich studentów

Dwa nowe badania podkreśliły, w jaki sposób Erasmus + nadal podnosi jakość życia studentów i perspektywy zawodowe – zarówno podczas ich kursu za granicą, jak i długo po jego zakończeniu. Badanie podkreśla również sukces programu w stymulowaniu innowacji i integracji społecznej w szkolnictwie wyższym.

Wyniki badań wpływu pokazują, że program Erasmus + przynosi znaczące korzyści perspektywom kariery i rozwoju osobistego studentów. Program może służyć jako przewodnik dla studentów, aby odkryli czym chcą się zajmować po ukończeniu studiów, co przyczyni się do szczęśliwszej kariery. Wykazano również, że Erasmus + napędza innowacje i włączenie społeczne w szkolnictwie wyższym.

erasmus impact study coverKażdego roku ponad 300 000 studentów studiuje lub szkoli się w ramach programu Erasmus + – ponad pięć milionów studentów odniosło bezpośrednie korzyści od czasu uruchomienia programu w 1987 r. Badanie wpływu na szkolnictwo wyższe wykazało, że 80% absolwentów programu Erasmus + jest zatrudnionych w ciągu trzech miesięcy od ukończenia studiów. Z 72 % osób deklarujących swoje doświadczenie w programie Erasmus + pomogło im to w zdobyciu pierwszej pracy. Niemal połowa praktykantów Erasmus + otrzymała ofertę pracy w firmie, w której się szkolili.

Ponad dwie trzecie studentów i stażystów programu Erasmus + zdobyło nowy wgląd w swoje wybory zawodowe poprzez naukę lub szkolenie za granicą. Ta dodatkowa świadomość pozwoliła uczniom na lepsze ukierunkowanie studiów i szkoleń, tak aby pasowały do ​​ich ambicji zawodowych – prowadząc zarówno do szczęśliwszych karier, jak i do rozszerzonych możliwości zawodowych.

Badania podkreśliły również, w jaki sposób Erasmus + buduje poczucie tożsamości europejskiej i spójności społecznej. 90 procent studentów Erasmus + uważa, że ​​program poprawił ich zdolność do współpracy z ludźmi z różnych kultur i są bardziej pozytywnie nastawieni do roli UE w społeczeństwie.

Mobilność Erasmus + wspiera również rozwój innowacyjnych praktyk edukacyjnych i dydaktycznych – a także rozszerzone technologie cyfrowe. Prawie 80 procent naukowców zgłosiło, że ich doświadczenia za granicą doprowadziły do ​​rozwoju bardziej nowoczesnych i innowacyjnych praktyk i programów nauczania na swoich wydziałach.

W badaniu wpływu na strategiczne partnerstwa i sojusze na rzecz szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus + stwierdzono, że Erasmus + pobudził równość w edukacji – prawie dwie trzecie uniwersytetów zgłaszających projekty w ramach programu Erasmus + zwiększyło włączenie społeczne i niedyskryminację w szkolnictwie wyższym.

Projekty współpracy w ramach programu Erasmus + umożliwiły również studentom, pracownikom szkolnictwa wyższego i innym zainteresowanym stronom rozwój kluczowych umiejętności w zakresie innowacji i biznesu. Ponad jeden na cztery projekty w ramach programu Erasmus + przyczyniają się do wzmocnienia edukacji w zakresie przedsiębiorczości i przedsiębiorczości – prawie jedna trzecia tych projektów skutkuje powstaniem nowych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu spin-off.

Zródło: https://ec.europa.eu/