Informujemy, że nasza Uczelnia uzyskała dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki. Daje on możliwość korzystania z najbardziej prestiżowych i wartościowych naukowych publikacji. Wirtualna Biblioteka Naukito program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach projektu udostępniane są zasoby baz danych: ElsevierSpringerWeb of Science oraz czasopism: Nature i Science. Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. Studenci i pracownicy Powiślańskiej Szkoły Wyższej mogą korzystać z baz na terenie Uczelni. Korzystanie z baz jest bezpłatne.
Wykaz czasopism z otwartym dostępem dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 

Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii 

Advances in Rehabilitation 

Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania 

Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 

Anaesthesiology Intensive Therapy 

Anestezjologia Intensywna Terapia 

Archives of Medical Science 

Archives of Medical Science – Aging 

Archives of Medical Science – Atherosclerotic Diseases 

Archives of Medical Science – Civilization Diseases 

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology 

Biology of Sport 

BioTechnologia 

Central European Journal of Immunology 

Clinical and Experimental Hepatology 

Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia 

Current Issues in Personality Psychology 

Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny 

eOnkologiaNews 

ePrzewodnikLekarza 

eReumatologiaNews 

Family Medicine & Primary Care Review 

Folia Neuropathologica 

Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum 

Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny 

Ginekologia Praktyczna 

Health Problems of Civilization 

Health Psychology Report 

HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems 

Human Movement 

Journal of Contemporary Brachytherapy 

Journal of Health Inequalities 

Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations 

Journal of Stomatology 

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 

Kardiologia na co Dzień 

Kardiologia Oparta na Faktach 

Klinika Oczna 

Kurier Medyczny 

Lekarz POZ 

Medical Studies/Studia Medyczne 

Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine 

Menedżer Zdrowia 

Menopause Review/Przegląd Menopauzalny 

Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology 

Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa 

Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery 

Pediatria Polska – Polish Journal of Paediatrics 

Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism 

Phlebological Review 

Physiotherapy Quarterly 

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing 

Polish Journal of Pathology 

Polish Journal of Radiology 

Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery 

Prenatal Cardiology 

Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review 

Przewodnik Lekarza/Guide for GPs 

Psychoonkologia 

Reumatologia News 

Reumatologia/Rheumatology