Najnowsze wydanie czasopisma

 Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma profesjonalnego „Firma i Rynek” FiR 2020/2 (57).

Znajdziecie w nim Państwo już czwarty z kolei raport na temat stanu polskiej gospodarki i perspektyw jej rozwoju w kontekście kolejnej kadencji rządów prawicy autorstwa Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu prof. dr hab. Anety Zelek i Rektora Seniora prof. dra hab. Wojciecha Olejniczaka, interesujący artykuł dr hab. Anny Majzel dotyczący pogłębienia współpracy trójsektorowej biznes – nauka – administracja w Polsce, tekst z zakresu negocjacji autorstwa dra Jana Przewoźnika, artykuł prof. dr hab. Magdaleny Byczkowskiej poruszający tematykę inwestycji zagranicznych i ich oddziaływania na wartość krajowych przedsiębiorstw, omówioną koncepcję controlingu autorstwa ppor. Janusza Materaca, opracowanie prof. dra hab. Kazimierza Zimniewicza, dotykające niezwykle istotnego problemu współczesności – globalnego ocieplenia, artykuł współautorstwa dra Yaroslava Chaikovskyi‘ego i Yaroslava Kovalchuk, prezentujący możliwości rozwoju sektora bankowego i finansowego z wykorzystaniem innowacji technologicznych w finansach oraz głos w dyskusji dra Piotra Kasprzaka w najbardziej aktualnej problematyce, związanej z pandemią, dotyczący odmiennych strategii zarzadzania kryzysem.

Zachęcamy do lektury bieżącego numeru kontent FiR 2020/2 (57), a także do odwiedzania strony czasopisma www.fir.zpsb.pl, na której znajdują się archiwalne numery i równie interesujące opracowania.

Jednocześnie zapraszamy do przygotowania i nadsyłania tekstów w języku polskim lub angielskim. Zachęcamy badaczy zarówno ze środowisk akademickich, jak i biznesowych do publikowania wraz z nami. Trwają już prace nad kolejnym wydaniem z 2020 roku, a zakres poruszanych tematów zapowiada się bardzo interesująco.

„Firma i Rynek” to czasopismo o otwartym dostępie online. Publikacja nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wszystkie artykuły naukowe są recenzowane (stosujemy procedurę podwójnie ślepej recenzji), a czasopismo jest indeksowane w kilku bazach danych, w tym w bazie CEJH.

„Firma i Rynek” wydawana jest dwa razy do roku w wersji elektronicznej. Szczegółowe instrukcje i formularz zgłoszeniowy są dostępne online: informacje dla autorów

Będziemy wdzięczni za rozpowszechnianie informacji o możliwości publikacji na łamach naszego czasopisma wśród zainteresowanych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących publikacji w „Firma i Rynek”, proszę o kontakt z redakcją pod adresem fir@zpsb.pl

Zapraszamy do współpracy!