Powiślańska Szkoła Wyższa jest niepubliczną szkołą wyższą. Za naukę pobierane są opłaty za usługi edukacyjne. Opłaty pobierane od kandydatów i studentów (w tym obcokrajowców) obejmują: opłaty związane z procesem rekrutacji, czesne, opłaty administracyjne i inne opłaty związane z tokiem studiów.

Sprawdź naszą pełną ofertę!