GraduatON ver2

Zachęcamy studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w projekcie realizowanym ze środków PFRON

Zachęcamy studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (do 24 miesięcy od ukończenia studiów), posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, do udziału w projekcie realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. “GraduatON”.

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe lub/i będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnicy zyskają wparcie doradcy zawodowego, wsparcie psychologa/coach’a kariery oraz udział w atrakcyjnych warsztatach. Warsztaty realizowane w ramach projektu trwać będą po dwa dni, a uczestniczyć w nich będzie śr. 16 osób.

GraduatON ver2

Regulamin i szczegóły projektu dostępne są na stronie: https://reaxum.eu/graduaton/