Ekonomii z okazji obrony pracy dyplomowej…

 „Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają…”
Heraklit z Efezu

Gratulacje dla Absolwentów Ekonomii Powiślańskiej Szkoły Wyższej z okazji obrony pracy dyplomowej i zdania tego jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. ?
Życzymy Państwu, aby tak udany start był zapowiedzią dalszych sukcesów na polu naukowym, zawodowym, w wymarzonej karierze oraz dalszej samorealizacji
w wyznaczonych przez siebie celach.❤️