Pielęgniarstwo uzupełniające pomostowe  

Poniedziałek 20.06.2022  egzamin teoretyczny test w formie papierowej (na Sali) Godzina od 08:40  do 10:20 – 100 minut. Po teście teoretycznym losowanie oddziałów.

Poniedziałek 20.06.2022  egzamin praktyczny  „Studium Przypadku” Godzina od 11:00 do 12:30  –  90 minut.

Wtorek – 21.06.2022. obrona pracy dyplomowej. Od godz. 08:00 w Kwidzynie, od godz. 09:00 w Gdańsku

Prace złożyć w formie elektronicznej na dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl do 1 czerwca

Uwaga: prace dyplomowe w formie elektronicznej