Szczególna, bo I Międzynarodowa Konferencja Studencka obyła się 24.05.2019 r. w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo – Technologicznym w Kwidzynie.

W konferencji udział wzięli studenci reprezentujący koła naukowe swoich uczelni oraz studenci samodzielnie referujący swoje artykuły naukowe.

Zaprezentowano poglądy na temat szans i zagrożeń związanych ze wzrostem zamożności społeczeństwa, w tym z “plagą dobrobytu” oraz szerzeniem się chorób cywilizacyjnych. Z uwagi na dużą liczbę uczestników organizatorzy podzielili wystąpienia na sesję panelową i sesję plakatową.

Konferencja jak co roku była okazją do poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych doświadczeń oraz nawiązania znajomości ze studentami z innych uczelni.

Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego przebiegu I Międzynarodowej Konferencji Studenckiej. Dziękujemy Władzom Uczelni, Komitetowi Naukowemu, prelegentom i ich opiekunom naukowym, wolontariuszom oraz wszystkim przybyłym gościom.