Podczas webinarium zostaną przedstawione prawne, organizacyjne i techniczne aspekty działania w tym modelu. Ponadto swoimi doświadczeniami z realizacji otwartego dostępu do publikacji podzielą się instytucje biorące udział w projekcie.

Program

12:00 – 12:15 Przywitanie uczestników, prezentacja Platformy Otwartej Nauki ICM UW i Biblioteki Nauki 

12:15 – 12:30 Xawery Stańczyk, Główny Urząd Statystyczny 

12:30 – 12:45 Stepan Vidnyanskyj, Instytut Historii Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy 

12:45 – 13:00 Monika Małecka-Krawczyk, Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki, Polska Akademia Nauk 

13:00 – 13:15 Aleksandra Szulc, Redakcja PRESSto, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

13:15 – 13:30 Beata Jankowiak-Konik, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 

13:30 – 13:45 Joanna Brońka, Ośrodek Badawczy Facta Ficta 

13:45 – 14:00 Sesja pytań i odpowiedzi 

14:00 zakończenie wydarzenia

Link do rejestracji:

https://supercomputingfrontiers.clickmeeting.com/biblioteka_nauki/register