Szanowni Państwo,

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka to działająca od 2016 roku placówka edukacyjno-ekspozycyjna Narodowego Banku Polskiego, która realizuje misję popularyzowania wiedzy nt. historii pieniądza, finansów i bankowości na tle gospodarczo-społecznych dziejów Polski i świata.

W 2022 roku, już po raz drugi, ogloszono Konkurs o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu  historii społeczno-gospodarczej.

Celem Konkursu jest zainteresowanie studentów kierunków humanistycznych i ekonomicznych pozornie mniej atrakcyjną dziedziną, za jaką nadal uchodzi historia gospodarcza.

Organizstorzy mają nadzieję, że szeroki zakres tematyczny Konkursu zachęci studentów i młodych adeptów polskich uczelni do rozwijania zainteresowań zagadnieniami z zakresu historii pieniądza i bankowości, dziejów gospodarczo-społecznych i myśli ekonomicznej. A udział w tym Konkursie będzie wnosić istotny i wartościowy wkład w edukację ekonomiczną Polaków, wypełniając misję, jaką z powodzeniem od wielu lat realizuje Narodowy Bank Polski.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania prac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 października 2022 r.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i formularz zgłoszenia pracy magisterskiej znajdą Państwo na stronie: www.cpnbp.pl/konkurs.