strona Kongresu: https://icncongress2023.org/

Obszary tematyczne Kongresu:

1. Nursing leadership: shaping the future of healthcare

2. The critical role of nurses in emergency and disaster management

3. Driving the professional practice of nursing through regulation and education

4. Improving the quality and safety of healthcare delivery

5. Advancing nursing practice: pushing the boundaries

6. Growing and sustaining the nursing workforce

7. Promoting and enabling healthier communities

8. Addressing global health priorities and strengthening health systems”

Abstrakty można zgłaszać od 1 września do 31 października 2022 r.

Wytyczne znajdziesz tutaj: https://www.icn.ch/system/files/documents/2022-07/ICN-CallForAbstract-2023-EN_Web_0.pdf

Kongresowi będzie towarzyszyło Zgromadzenie Studentów Pielęgniarstwa. Odbędzie się ono 30 czerwca 2023 r. Udział w Zgromadzeniu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich, którzy studiują pielęgniarstwo na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Rejestracja i program wydarzenia zostaną podane przez Organizatora w późniejszym czasie.