Pracownicy Powiślańskiej Szkoły Wyższej uczestniczyli w II spotkaniu informacyjnym organizowanym w ramach projektu „Program rozwojowy AHE w zakresie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo”, którego celem jest wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wdrażania programów rozwojowych z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej. W trakcie spotkania poruszano kwestie:

-znaczenie symulacji medycznej w praktyce pielęgniarskiej na wybranych przykładach,

-kreatywny dydaktyk w centrum symulacji – rola, zadania, cechy osobowe lidera symulacji medycznej w teorii i praktyce.