Wydarzenie na żywo

Zapraszamy wszystkich Państwa na naszą relację z uroczystości Inauguracyjnej roku akademickiego 2020/2021.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join