W minioną sobotę Władze Uczelni, Senat Powiślańskiej Szkoły Wyższej, studenci oraz przybyli goście uroczyście zainaugurowali nowy rok akademicki 2022/2023 Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Gdańsku, wybrzmiało Gaude Mater Polonia i tradycyjnie najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów pierwszego roku.

Po wystąpieniu Władz Uczelni głos zabrali goście, w tym przedstawiciele instytucji i organów samorządowych. Wręczone zostały też podziękowania za zaangażowanie i wkład w rozwój Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Wykład inauguracyjny „Wczesna genetyka sądowa” wygłosił prof. dr hab. Ryszard Pawłowski. Podczas uroczystości powołane do zatrudnienia na stanowisko Profesora Powiślańskiej Szkoły Wyższej zostały Pani dr Marzena Barton oraz Pani dr Aleksandra Śnieg. Tradycyjnie wręczone zostały też nagrody za najlepsze prace dyplomowe obronione w 2022 roku.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim obecnym. Studentom życzymy owocnego roku akademickiego!