W sobotę (22.10.2022 r.) Władze Uczelni, Senat Powiślańskiej Szkoły Wyższej, studenci oraz przybyli goście uroczyście rozpoczęli nowy rok akademicki Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie. W czasie uroczystości tradycyjnie wybrzmiało Gaude Mater Polonia, a studenci pierwszego roku przystąpili do uroczystej immatrykulacji.

Tradycyjnie już wręczone zostały MEDALE za zasługi dla Powiślańskiej Szkoły Wyższej, a także podziękowania za wkład w rozwój Uczelni. Ponadto wręczono Nagrody Rektora za szczególne zaangażowanie i pracę kadry dydaktycznej oraz administracyjnej. Nie zabrakło też nagrodzenia najlepszych prac dyplomowych obronionych w 2022 roku.

Podczas Uroczystości nominowani do zatrudnienia na stanowisko Profesora Powiślańskiej Szkoły Wyższej zostali Pani dr Aleksandra Śnieg oraz Pan dr Maciej Kudła.

Wykład inauguracyjny „Prawo sanitarne w trosce o zdrowie, środowisko i jakość” wygłosił dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski Natomiast zwieńczeniem uroczystości był niezwykle emocjonujący koncert akordeonowy.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za obecność! Studentom zaś życzymy samych sukcesów w nowym roku akademickim!