Szanowni Państwo,

zapraszamy na Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023 Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie

inauguracja zaproszenie

Tomasz Bojar-Fijałkowski

Tomasz Bojar-Fijałkowski

Studiował na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w roku 2005 uzyskał magisterium z zarządzania na podstawie pracy „Ocena jakości usług administracji rządowej w województwie pomorskim” oraz, w roku 2006, magisterium z prawa na podstawie pracy „Prawne instrumenty zarządzania środowiskiem”. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał w roku 2011 doktorat na podstawie dysertacji „Zarządzanie środowiskowe jako instrument prawa ochrony środowiska”. Także na UG, w roku 2020, na podstawie dorobku naukowego i książki „Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce” uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie prawo.

Jest autorem przeszło stu publikacji o tematyce prawa samorządowego, gospodarczego publicznego, środowiska, administracyjnego i zarządzania publicznego oraz recenzentem na rzecz prestiżowych czasopism prawniczych. Prowadził wykłady na uniwersytetach w Skopje, Grenadzie, Kordobie, Rydze, Tomsku i Kijowie. Kiev International University nadał mu tytuł profesora tej uczelni.

Poza sferą nauki aktywny w praktyce. Zajmował stanowiska urzędnicze, w tym dyrektorskie, m.in. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Ministerstwie Budownictwa, Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Posiada także doświadczenie w sferze gospodarki, pracował przy obsłudze umowy PPP na budowie autostrady A-1, w spółkach budowlanych, komunalnych i szpitalach, gdzie był prezesem zarządu i przewodniczącym rad nadzorczych.

Aktualnie jestem Kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.