Informacje dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Powiślańskiej Szkoły Wyższej.
 
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii przedłużony został okres obowiązywania postanowień komunikatu Rektora PSW z dnia 10 marca 2020 r. Do dnia 14 kwietnia 2020 r. pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni PSW pracują w trybie pracy zdalnej. Pracownicy administracyjni w miarę możliwości również realizują pracę zdalną i/lub pracę z ograniczonymi kontaktami z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 
Wcześniej władze Uczelni zawiesiły, do 26 marca 2020 r. i/lub do odwołania, działalność dydaktyczną Uczelni (tj. wykłady, ćwiczenia i inne zajęcia – oprócz zajęć online).  Obecnie, zgodnie z MNiSW zawieszenie zajęć potrwa do 14.04.2020r. (włącznie).
 
Studentom Erasmus+, którzy pozostali w Polsce przypominamy o konieczności zgłaszania przypadków, mających znamiona ryzyka zarażenia koronawirusem, zgodnie z komunikatami Koordynatora programu Erasmus+. W związku z komunikatem rządu dotyczącym zamykania granic i ograniczaniu transportu chcieliśmy uspokoić studentów zagranicznych, którzy pozostali w Polsce, z różnych powodów. Nie zostawimy Was ani nie porzucimy, jesteście częścią naszej społeczności, możecie liczyć na naszą pomoc, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 
Wszystkim studentom przypominamy również, że zawieszenie zajęć stacjonarnych to nie przerwa w zajęciach, są i będą one kontynuowane zdalnie. Prosimy o zachowanie kontaktu z Prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich, dziekanatem i wykładowcami.