Instytut Naukowo – Rozwojowy PSW ?

Instytut został powołany do życia mocą uchwały Senatu PSW w roku akademickim 2020/2021. Jest nową jednostką organizacyjną Uczelni i przyświeca mu misja dbałości o jak najwyższą jakość kształcenia studentów Uczelni poprzez podejmowanie działań na rzecz rozwoju naukowego kadry PSW oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych.

☑️ Instytut ma m.in. za zadanie wspierać kadrę PSW w dążeniu do rozwoju zawodowego i naukowego oraz wdrożyć do Uczelni działalność badawczo-rozwojową. Działalność Instytutu jest wielopłaszczyznowa. Od działalności mentorskiej, informacyjnej, doradczej, naukowej i publikacyjnej po działalność badawczą oraz ekspercką. Zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy z Instytutem w charakterze instytucji opiniodawczo-eksperckiej.

? Instytut posiada swoją stronę internetową na platformie Uczelni pod adresem: https://psw.kwidzyn.edu.pl/psw-bada…/…/instytut-naukowy.html.

? Na stronie Instytutu można się dowiedzieć m.in. o: jego bieżącej działalności, planowanych i odbytych konferencjach naukowych, dostępnych szkoleniach i webinariach, polecanych przez Instytut informacjach i wydarzeniach oraz ważnych informacjach związanych ze ścieżką rozwoju naukowego.

? Instytut zachęca do kontaktu pod adresem: instytut_naukowy@psw.kwidzyn.edu.pl