Poster ICSSH2022

Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Cię na 5. Międzynarodową Konferencję Nauk Społecznych i Humanistycznych (ICSSH2022) w dniach 13-15 czerwca 2022 r., organizowaną przez Międzynarodowy Uniwersytet Bałkański w Skopje, R. Północna Macedonia, we współpracy z Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malezja.


Choroba COVID-19 spowodowała nie tylko kryzys zdrowotny, ale okazuje się, że jest także źródłem niepowodzeń ludzkich, ekonomicznych i społecznych. Poważne spowolnienie gospodarcze, wzrost bezrobocia i ubóstwa, a także problemy społeczne i psychologiczne to niektóre z powszechnych, trwałych negatywnych skutków pandemii, które najprawdopodobniej będą obecne w okresie po pandemii. Jako jednostki nie możemy zrobić wiele, aby przezwyciężyć stojące przed nami wyzwania, ale połączenie różnych myśli, idei i wyników badań poszczególnych osób byłoby krokiem naprzód w rozwiązywaniu problemów ogólnoświatowych.


IBU-ICSSH22 ma służyć jako platforma dla globalnego grona naukowców, badaczy i uczonych do zaprezentowania ich prac badawczych i/lub bieżących działań badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, jak również wszystkich powiązanych dyscyplin. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pedagogów, lingwistów, psychologów, ekonomistów, neurobiologów, artystów, PR-owców, politologów, decydentów, praktyków i przedsiębiorców do dzielenia się i doskonalenia swoich badań, rozwijania zastosowań biznesowych, zdobywania wiedzy na temat wyzwań związanych z globalną siecią, globalnym biznesem i najlepszymi praktykami.


Zapraszamy do dyskusji na temat najnowszych badań poprzez przedstawienie swoich prezentacji przed międzynarodową publicznością w przyjaznym środowisku, które umożliwi nawiązanie kontaktów i budowanie relacji badawczych oraz przyjaźni.


Tematyka konferencji
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić uczestnikom możliwości interakcji i poszukiwania nowych kierunków w szerokim zakresie tematycznym, ale nie tylko:
ekonomii, biznesu, zarządzania, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych i socjologii, studiów prawniczych, edukacji, filologii, psychologii, transformacji cyfrowej i komunikacji, sztuki i historii.

Możliwości publikacji:
Zaakceptowane abstrakty zostaną opublikowane w Book of Abstracts, natomiast pełne referaty zostaną opublikowane w Conference Proceedings, a wybrane referaty zostaną opublikowane w czasopismach IBU związanych z daną dziedziną.

Język:
Językiem konferencji jest język angielski.   


Uczestnicy z obszaru tureckiego językoznawstwa, literatury i edukacji mogą przygotować i przedstawić swoje wystąpienia w języku tureckim.


Opłata za uczestnictwo: Bezpłatnie (brak opłaty za uczestnictwo)


Ważne daty:
Rejestracja i zgłaszanie abstraktów: 9 maja 2022 r.
Konferencja międzynarodowa: 13-15 czerwca 2022 r.
Zgłaszanie pełnych referatów: 31 sierpnia 2022 r. 

Informacje o publikacjach:
Book of abstracts zostanie wydany w czerwcu 2022 r.

Pełne referaty mogą zostać opublikowane w materiałach z konferencji lub w czasopismach wydawanych przez Międzynarodowy Uniwersytet Bałkański (https://www.ibu.edu.mk/publications/). 

Miejsce konferencji: Kampus IBU, Skopje / online za pomocą platformy Zoom

W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, organizator może zmienić tryb, w jakim odbędzie się Konferencja, na całkowicie online.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej konferencji: http://www.icssh.ibu.edu.mk