MicrosoftTeams-image (32).png

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Biznesu i Technologii w Gruzji ma przyjemność zaprosić pracowników akademickich z różnych uczelni na całym świecie do udziału w 2. Międzynarodowym Tygodniu Nauczania w trybie mieszanym.

Instytucje szkolnictwa wyższego na całym świecie stoją obecnie w obliczu bezprecedensowych wyzwań spowodowanych pandemią COVID-19 i trwającą wojną na Ukrainie. Te dwa największe zagrożenia dla pokoju na świecie i dobrobytu ludzi silnie wpłynęły na krajobraz instytucjonalny szkolnictwa wyższego: rozproszyły współpracę międzynarodową, przerwały fizyczną mobilność i wymianę akademicką, spowodowały nieprzewidywalne kryzysy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, stawiając tysiące studentów i nauczycieli w trudnej sytuacji.

Uniwersytety muszą zrozumieć implikacje tych złożonych i niefortunnych warunków oraz podjąć pilne działania w odpowiedzi na rosnące zagrożenia.

Międzynarodowy Tydzień Nauczania służy jako platforma wymiany i dialogu dla studentów, pedagogów i zaangażowanych interesariuszy, umożliwiająca omówienie aktualnej sytuacji i jej skutków. W ramach wydarzenia odbędą się sesje dyskusyjne i wykłady nie tylko dla studentów i wykładowców BTU, ale także dla wszystkich zainteresowanych uczestników z Gruzji i z zagranicy.

Tydzień Nauczania Międzynarodowego na BTU oferuje wykłady i dyskusje w następujących dziedzinach (i nie tylko):

Główne wyzwania i możliwości w stosunkach międzynarodowych (Major Challenges and Opportunities in International Relations)
Cyberbezpieczeństwo
Wojna hybrydowa
Zarządzanie kryzysowe
Umiejętności cyfrowe i śledzenie fałszywych wiadomości
Zarządzanie strategiczne
Administracja biznesowa
Zarządzanie
Marketing
Finanse
Technologie informacyjne
Rozwój strategiczny
Digitalizacja
Transformacja cyfrowa
Energia odnawialna
Międzynarodowy Tydzień Nauczania Blended odbędzie się w dniach 26-29 kwietnia 2022 r.

Oficjalnym językiem roboczym Międzynarodowego Tygodnia Nauczania jest język angielski.

Udział w Tygodniu Nauczania jest bezpłatny. Czas trwania każdego wykładu wynosi 1 godzinę.

Prosimy o przesłanie krótkiego formularza rejestracyjnego oraz streszczenia kursu, który Państwa zdaniem będzie innowacyjny i odporny w tych trudnych czasach.

Termin rejestracji upływa 7 kwietnia 2022 r.

Wykładowcy otrzymają certyfikat uczestnictwa, a uczestnicy (studenci i pracownicy uczelni biorących udział w konferencji) otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą uczelni: international@btu.edu.ge.