Szanowni Państwo!

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Polimery w Medycynie”.

W programie konferencji przewidziane są referaty plenarne, sesja naukowa i posterowa oraz sesja przeznaczona dla młodych naukowców i doktorantów. Konferencja jest również okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków badawczych w Polsce zajmującymi się przedstawioną problematyką, a także do tworzenia powiązań pomiędzy światem gospodarki a światem nauki poprzez dyskusje nad potrzebami przedsiębiorców wynikającymi z zapotrzebowania rynku, co może przełożyć się na wspólne projekty badawcze. 👩‍🔬🧠