jakość roku_2022.png

Powiślańska Szkoła Wyższa została zaproszona do wzięcia udziału w procesie certyfikacji w programie Jakość Roku ® 2022 w Kategorii Nauka!!!

W skład Kapituły programowej wchodzą m.in. dr inż. Wojciech Henrykowski Europejski auditor EOQ w zakresie systemów jakości, środowiskowego i BHP, czy dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ, Prezes Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000, Pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, więc jest to kolejne wyzwanie, któremu postaramy się sprostać.

Uroczyste podsumowanie procesu certyfikacji odbędzie się na Gali Finałowej podczas nadchodzącej 6-tej już edycji Europejskiego Kongresu Jakości. Europejski Kongres Jakości to wiele paneli dyskusyjnych na szczeblu biznes-nauka-samorząd, poświęconych najbardziej aktualnym tematom w różnych sektorach gospodarki. Oscylują wokół tematu jakości: kształcenia, zarządzania, produkcji, zatrudnienia, czy tak popularnymi zagadnieniami jak smart i green city.

Trzymajcie za nas kciuki ?