Na Jubileuszowym Kongresie naukowo-szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran nie mogło oczywiście zabraknąć Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Pani mgr Ewa Mędrek, wieloletni pracownik dydaktyczny naszej Uczelni przedstawiła bardzo ważną merytorycznie prezentację „Postępowanie z raną po urazie i leczeniu zachowawczym krwiaków goleni obu kończyn dolnych u chorej w zaawansowanym wieku i wielochorobowością i niewydolnością wielonarządową – studium przypadku”.

Gratulujemy profesjonalnego wystąpienia.