Szanowni Państwo,
jako Uczelnia świadoma społecznie i mocno w sprawy społeczne, jak zawsze zaangażowana, zachęcamy do obecnie trwającej kampanii informacyjnej nt. praw pracowników sezonowych w państwach UE/EFTA. Informacje, przygotowane przez Europejski Urząd ds. Pracy ELA, są naprawdę ciekawe i warte przeczytania i uwagi.

PRACA SEZONOWA Z EURES!!!

Hasła kampanii:

▪ Prawa przez cały rok,
▪ Zapewnianie uczciwych warunków przy rekrutacji sezonowej,
▪ Sezon na prawa zawsze trwa,
▪ Praca może być sezonowa, prawo pracy –nie,
▪ Uczciwe i bezpieczne warunki dla pracowników sezonowych,
▪ Pomaganie osobom poszukującym pracy w znalezieniu uczciwej pracy sezonowej,
▪ Uczciwe zatrudnienie nie kończy się po sezonie.

Film promujący kampanię ws. pracy sezonowej:
Link pod którym można ściągnąć film kampanii z napisami polskimi:
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL

Informacje nt. kampanii dot. pracy sezonowej w UE na ministerialnej
stronie EURES:
https://eures.praca.gov.pl/sitemap/polecamy-uwadze/praca-sezonowa-z-eures
https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021

Informacja o kampanii oraz materiały informacyjne są również dostępne pod
tym linkiem:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/kampania-informacyjna-dla-pracownikow-sezonowych-w-ue

Zachęcamy Państwa, Państwa Instytucje i Firmy również do włączenia się w tą inicjatywę.

#Rights4AllSeasons #EURESeasonalWorks

 

Załączniki:

Notatka Prasowa.pdf

ELA ulotka.pdf