Szanowni Państwo,

W czerwcu br. Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) zainicjował kampanię informacyjną nt. praw pracowników sezonowych w UE pod nazwą Rights for all seasons – Prawa przez cały rok, która potrwa do końca października 2021 roku. Polska sieć EURES rozpoczęła swoje działania 19 lipca 2021 r.
Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie) pochodzących z państw członkowskich UE i pracodawców zatrudniających tego typu pracowników, wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach członkowskich UE pracownikom i pracodawcom.
Kampania zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w państwach członkowskich UE.
Jak pokazał okres pandemii COVID-19, pracownicy sezonowi pracujący za granicą są wyjątkowo narażeni na różnego rodzaju nadużycia w związku z np. nieznajomością języków obcych, przepisów prawa pracy, zabezpieczenia społecznego czy BHP.
W kampanię zaangażowane są państwa członkowskie UE, a także Komisja Europejska, europejska platforma do walki z pracą nierejestrowaną, sieć EURES (Europejska Sieć Służb Zatrudnienia) oraz partnerzy społeczni z tych państw. Główne działania w ramach kampanii na terenie Polski realizowane będą przez sieć EURES, w ramach której działania informacyjne prowadzić będzie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wraz z wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy. Również Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie bierze udział w tej kampanii. Dla jej powodzenia istotne jest w szczególności, aby z informacją i wiedzą na temat pracy sezonowej dotrzeć do jak najszerszej grupy – potencjalnych pracowników sezonowych. Dlatego tak ważne jest, aby włączyły się w nią też inne podmioty i organizacje i wsparły nas w upowszechnianiu informacji o kampanii.
Informacja o kampanii oraz materiały informacyjne są dostępne pod linkiem:
oraz
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej https://eures.praca.gov.pl/ gdzie w zakładce PRAWA PRZEZ CAŁY ROK, publikowane będą różnego rodzaju informacje w ramach kampanii, w tym informacje o wydarzeniach realizowanych przez urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy na terenie kraju (https://eures.praca.qov.pl/o-nas/informacie-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowei-w-ue-2021)
{loadposition mp4_news_13_08_2021}

Link do źródła z filmem o kampanii: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lq=PL