Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych…

 

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych, uporczywych i wyniszczających naruszeń praw człowieka w dzisiejszym świecie i stanowi zagrożenie dla milionów dziewcząt i kobiet online i offline. Dotyka kobiet niezależnie od ich wieku, pochodzenia czy poziomu wykształcenia. Przemoc ta przybiera wiele form, w tym przemoc fizyczną, seksualną lub psychologiczną, a także wykorzystywanie i wykorzystywanie ekonomiczne.

?Kampania ORANGE THE WORLD prowadzona jest na całym świecie od 2009 r i trwa rokrocznie w dniach od 25.11(Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet) do 10.12 (Dnia Praw Człowieka). Od czasu wybuchu COVID-19 wszystkie dotychczasowe rodzaje przemocy wobec kobiet i dziewcząt, zwłaszcza przemoc domowa nasiliły się, dlatego tak ważne jest uwrażliwienie społeczeństwa oraz podjęcie działań zapobiegawczych i eliminujących to zjawisko.

?Szesnaście dni między 25 listopada a 10 grudnia to kampania 16 dni aktywizmu przeciwko przemocy na tle, czas na podjęcie działań zmierzających do położenia kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie.

?Pomarańczowy świat
Kolor pomarańczowy symbolizuje jaśniejszą przyszłość wolną od przemocy. Służy również jako środek okazania solidarności w eliminowaniu wszelkich form przemocy i dlatego jest kolorem Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. W ramach pokazu solidarności np. kula ziemska UNESCO zostanie podświetlona na pomarańczowo.

?? Kampania społeczna
Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza wszystkich do publikowania swoich zdjęć na Facebooku, Twitterze i Instagramie z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, umieszczając hashtagi #OrangeTheWorld #25Nov i oznaczając #mojapsw. Współtwórcy mogą przesyłać zdjęcia i / lub filmy z napisem „Nie dla przemocy wobec kobiet”!!!. Pamiętajcie, aby założyć odrobinę pomarańczy!!!

127283536_4666927163381108_2044833625105402280_o