21 kwietnia 2017 r. w Gdańsku rozpoczął się kolejny Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II” organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  W kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II” bierze udział 32 Pielęgniarek i Pielęgniarzy.  

kurs piel 01

kurs piel 02