Kolejna relacja z pobytu na szkoleniu pracowników naszej Uczelni w International Business School w Sofii. Nasi pracownicy podczas odbywania szkolenia zapoznali się ze strukturą organizacyjną Uczelni partnerskiej oraz funkcjonowaniem jej działów.Odbyły się również spotkania z władzami uczelni i jej pracownikami. Spotkania były okazją do omówienia przyszłej współpracy oraz możliwości rozwoju procesu internacjonalizacji.